Pensiju plāni

Lai Jūsu uzkrājumi aug

Piesakieties ienesīgākajam pensiju 2. līmenim un saņemiet dāvanu karti vērtībā līdz 25 eiro!

1.
Ievadiet savu kontaktinformāciju
2.
Piesakieties kādam no pensiju plāniem portālā Latvia.lv ( instrukcija)
3.
Pēc 3 dienām saņemiet izziņu portālā Latvia.lv ( instrukcija)
4.
Pieteikums dāvanu kartes saņemšanai
5.
Saņemiet Dāvanu karti pa pastu!

Instrukcija par portāla Latvija.lv izmantošanu


Lai saņemtu dāvanu karti līdz 25 EUR vērībā, ir nepieciešama izziņa. Plašāku informāciju par akciju un tās noteikumiem dāvanu kartes saņemšanai lasiet šeit.

Apskatīt izziņas paraugu
Kā saņemt izziņu
Kā lietot portālu Latvija.lv

Augsts ienesīgums – tas ir svarīgi!


Galvenais izvēles faktors ir pensiju plāna ienesīgums.

Jo augstāks ienesīgums - jo vairāk naudas Jūs uzkrāsiet un ikmēneša pensijas izmaksa būs lielāka. Piemēram, ja pensiju plāna vidējais gada ienesīgums ir 5%, tad pēc 10 gadiem uzkrātā summa būs par 62.9% lielāka, nekā tad, ja pensiju plāna vidējais gada ienesīgums būtu 0%.

Izvēlieties savu NORVIK IPS plānu.

Aprēķiniet provizorisko ikmēneša pensijas izmaksu, par piemēru ņemot pensiju plānu “Daugava” *

Jūsu vecums (no 20 līdz 64)
25 gadi
Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas
1000 EUR


Jūsu pensija, ja plāna gada ienesīgums ir 5%:
650.38 EUR
Jūsu pensija, ja plāna gada ienesīgums ir 0%:
195.91 EUR

Informācija par pensiju plāniem
"Daugava"


Finanšu instrumenti ar fiksētu ienesīgumu – depozīti, korporatīvās un valdību obligācijas un obligāciju fondi. Šis ieguldījumu plāns ir mazāk pakļauts tirgus svārstībām un ir labāk piemērots tiem, kuri ir vērsti uz kapitāla saglabāšanu.

(Prospekts)

(Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija)

"Gauja"


Līdz 50% no portfeļa var veidot akcijas, kuras tiek tirgotas lielākajās pasaules biržās, akciju fondi, alternatīvie ieguldījumu fondi un riska kapitāla fondi, atlikušajā daļā – finanšu instrumenti ar fiksētu ienesīgumu. Šis ieguldījumu plāns ir vairāk pakļauts tirgus svārstībām, bet dod iespēju izmantot augstāku ienesīgumu, salīdzinot ar obligācijām, un ir labāk piemērots tiem, kuri ir vērsti uz kapitāla pieaugumu.

(Prospekts)

(Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija)

"Venta"


Līdz 25% no portfeļa var veidot akcijas, kuras tiek tirgotas lielākajās pasaules biržās, akciju fondi, alternatīvie ieguldījumu fondi un riska kapitāla fondi, atlikušajā daļā – finanšu instrumenti ar fiksētu ienesīgumu. Šis ieguldījumu plāns apvieno konservatīvus un augsta ienesīguma finanšu instrumentus un ir labāk piemērots tiem, kuri vēlas iegūt peļņu, bez būtiska riska pieauguma.

(Prospekts)

(Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija)

Dokumentācija

  • Pensiju plana "DAUGAVA" finanšu raditaji
  • Pensiju plāna "GAUJA" finanšu rādītāji
  • Pensiju plāna "VENTA" finanšu rādītāji
Ceturkšņa finanšu pārskati
Ziņojumi
Auditoru slēdzieni
* Aprēķins veikts, ņemot vērā, ka: uzkrājums tiek veidots Norvik IPS pensiju 2.līmeņa plānā Daugava ar vidējo pieņemto 1 gada ienesīgumu 5,1% gadā pēc visu saistošo komisiju ieturēšanas (informācija balstīta uz www.manapensija.lv datiem); sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas tiek novirzītas pensiju 2.līmeņa uzkrājuma veidošanai, saglabājas nemainīgas - 6% konkrētās vecuma grupas vidējais esošais uzkrājums atbilst datiem, ko aprēķināja Norvik Banka.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Informācijai ir informatīvs nolūks.