Vai Jūs zinājāt, ka jau esat sācis krāt savām vecumdienām? Rīkojieties ar šo uzkrājumu gudri!

6% no Jūsu bruto algas tiek atlikti Jūsu individuālajā kontā VSAA, kur šie līdzekļi tiek ieguldīti vērtspapīros un aug. Kad Jūs sasniegsiet 65 gadu vecumu, Jūs saņemsiet piemaksu pensijai no šīs uzkrātās naudas. Bet, lai šī piemaksa būtu maksimāli liela, Jums jau tagad ir jāizvēlas pensiju plāns ar vislielāko ienesīgumu!

Pieteikties Norvik pensiju plānam

Tirgū pats augstākais ienesīgums

  • 14,62% gadā Norvik IPS plāns "Gauja"
  • 5,92% gadā Citi plāni
Dati 20.12.2017 manapensija.lv

Aprēķiniet sagaidāmo ikmēneša pensijas piemaksu, piemēram, ieguldot mūsu plānā "NORVIK Konservatīvais ieguldījumu plāns "Daugava" *

Jūsu vecums (no 20 līdz 64)
32 gadi
Jūsu ienākumi pēc nodokļu nomaksas
1000 EUR

Pensijas piemaksa ar ienesīgumu 5% gadā:
463.24 EUR / Mēnesī
Pensijas piemaksa ar ienesīgumu 0% gadā:
169.2 EUR / Mēnesī
Pieteikties Norvik pensiju plānam

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim Jūsu pensiju plāna ienesīguma statistiku!

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS "NORVIK Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība", Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas.​​ Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@norvik.eu.

Konservatīvais

Daugava

100% no portfeļa var veidot termiņnoguldījumi, korporatīvās un valsts obligācijas, ieguldījumu obligāciju fondi. Šis plāns ir mazāk pakļauts tirgus svārstībām un ir labāk piemērots tiem, kuri pievērš lielāku uzmanību līdzekļu drošībai.

Prospekts

Pamatinformācija

Sabalansētais

Venta

Līdz 25% no portfeļa var veidot akcijas, akciju fondi, alternatīvie ieguldījumu fondi un riska kapitāla fondi. Šis ieguldījumu plāns apvieno konservatīvos un augsta ienesīguma finanšu instrumentus un ir labāk piemērots tiem, kuri vēlas iegūt peļņu bez būtiska riska pieauguma.

Prospekts

Pamatinformācija

Aktīvais

Gauja

Līdz 50% no portfeļa var veidot akcijas, akciju fondi, alternatīvie ieguldījumu fondi un riska kapitāla fondi. Šis plāns ļauj iegūt lielāku ienesīgumu salīdzinājumā ar ieguldījumiem obligācijās un ir labāk piemērots tiem, kuri vēlas gūt lielāku peļņu.

Prospekts

Pamatinformācija


Parūpējies par savām vecumdienām jau šodien!
Pievienojies 2. pensiju līmenim un nodrošini sev pienācīgu pensiju

Pieteikties​