Par mums

Uzticība atmaksājas!

Informācija par Norvik IPS

AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" ir viena no Latvijas vecākajām ieguldījumu sabiedrībām, kas 15 gadu laikā ir uzkrājusi būtisku investīciju pieredzi, sekmīgi pārvaldot ieguldījumu fondus.


NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība dibināta 1998. gada 24. septembrī. No 2006. gada 8. maija AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” ir AS „NORVIK BANKA” grupā ietilpstošs uzņēmums. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī.

2002. gada 4. oktobrī NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība saņēma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, un 2002. gada 16. decembrī noslēdza līgumu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu:

Valdes loceklis - Ģirts Veģeris

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “Norvik Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrības” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “NORVIK Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “NORVIK Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “NORVIK Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.